Kontakt

Chovatelská stanice Lovely Shine

Šárka Písecká

 

Krásný Studenec 176
405 02  Děčín 4

 

Telefon / fax: 412 516 899
Mobil: 603 814 976
e-mail: lovelyshine@seznam.cz

               Psí prosba
Můj život trvá 10 až 15 let. Každé odloučení 
od Tebe mi působí smutek. Pamatuj, Ty sis mne
pořídil.
Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne
chceš.
Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu. 
Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě 
nezavírej. 
Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen 
Tebe.
Povídej si se mnou, i když Tvým slovům 
úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.
Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych Tě
hravě kousnout, ale já to neudělám. 
Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám 
chyby nebo jsem líný, zvažuj: třeba mi není
dobře, nebo jsem unavený.
Starej se o mne, jsem-li starý. I Ty jednou 
zestárneš.
Budˇ v mých těžkých chvílích vždy se mnou.
S Tebou je pro mne všechno lepší.
Až se můj čas naplní, nenech mne trpět.
V případě nutnosti skonči mé trápení včas,
jen Tě prosím, zůstaň v téhle chvíli se mnou.
                                               Tvůj chlupatý kamarád.